Ogoola Karuta Ogoola Karuta
Ogoola Karuta, Svenska Klassiker

Ogoola Karuta, Svenska Klassiker

405 SEK

SVENSKA KLASSSIKER (kort 1-50):  50 klassiska svenska dikter, år 1598-1931. Innehåller 50 läskort, 50 spelkort och en poesibok (instruktioner, regler, historia och 50 poesicitat som används i spelet). (120x170x45 mm, 385g)

Tips: Ladda ned läsar-appen som är tillgänglig på Google Play och Apple App Store. Läsare: Christian Fex. Denna app agerar läsare när alla vill spela! Detta är särskilt användbart när man bara är två personer som vill spela.