Ogoola Karuta Ogoola Karuta
Ogoola Karuta, Svenska Klassiker

Ogoola Karuta, Svenska Klassiker

405 SEK

Summer SALE! Bara från 1. juni tills 17juni 2018!
SVENSKA KLASSSIKER (kort 1-50):
 50 klassiska svenska dikter, år 1598-1931. Innehåller 50 läskort, 50 spelkort och en poesibok (instruktioner, regler, historia och 50 poesicitat som används i spelet). (120x170x45 mm, 385g)

Tips: Ladda ned läsar-appen som är tillgänglig på Google Play och Apple App Store. Läsare: Christian Fex. Denna app agerar läsare när alla vill spela! Detta är särskilt användbart när man bara är två personer som vill spela. Psssss! iOS appen är gratis tills 2. April, 2018!